Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Ansök om skolskjuts

Beslut om skolskjuts gäller enbart ett läsår i taget. Ansökan görs endast inför skolstart i förskoleklass, vid förändrade förutsättningar eller då behov uppstår för elever i grundskolan och grundsärskolan.

Vårdnadshavare ansvarar för att omgående informera skolskjutssamordnare om omständigheter som kan påverka elevens rätt till skolskjuts. Handläggningstid för beslut under läsåret är upp till 3 veckor. Beslut gällande ansökan inför nytt läsår meddelas senast i juni innan skolstart för grundskolan.

Kontakt