Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Avstånd för rätt till skolskjuts

Skolskjuts erhålls till skolan med utgångspunkt från elevens folkbokföringsadress. För elev där föräldrarna har delad vårdnad gäller barnets folkbokföringsadress. Nedanstående avståndsregler för skolskjuts gäller. Avståndet från hemmet till skolan/påstigningsplats ska, för att ha rätt till skolskjuts, vara mer än:

  • 2 km för elev i åk F-3
  • 3 km för elev i åk 4-6
  • 4 km för elev i åk 7-9

Elever i Hyltebruks, Torups, Kinnareds, Landeryds, Rydöbruks samt Unnaryds tätort erhåller inte skolskjuts till skolenhet belägen inne i respektive tätort.

Kontakt