Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Överklaga beslut om skolskjuts

Om du är missnöjd med Barn- och ungdomsnämndens beslut kan du överklaga beslutet genom förvaltningsbesvär hos Förvaltningsrätten i Göteborg.

Beslutet måste överklagas inom tre veckor från det att du tog del av beslutet.

När du överklagar ska du ange:

  • Vilket beslut som önskas överklagas genom att ange till exempel datum eller diarienummer.
  • Hur du vill att beslutet ska ändras
  • Varför du önskar en ändring
  • Underteckna skrivelsen med ditt namn och dina kontaktuppgifter.
  • Skrivelsen ska vara ställd till Förvaltningsrätten i Göteborg men skickas till:

Hylte kommun
Barn- och ungdomsnämnden
Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Barn- och ungdomsnämnden i Hylte kommun tar emot överklagan och bedömer ifall överklagan kommit in i rätt tid, det vill säga inom tre veckor från det att du tog del av beslutet. Ifall överklagan har kommit in i rätt tid skickas dina dokument vidare från barn- och ungdomsnämnden till Förvaltningsrätten, som därefter påbörjar hanteringen av din överklagan.

Kontakt