Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Synpunkter och klagomål

Hylte kommun har en gemensam synpunktshantering, Dialog och synpunkter på kommunens webbsida. Via synpunktshanteringen kan medborgare lämna till exempel beröm, förslag och klagomål. Genom att få in synpunkter från medborgarna får vi möjlighet att förbättra och utveckla vår service och höja förtroendet för våra verksamheter.

Barn- och ungdomskontoret ska dessutom enligt skollagen (4 kap 8 §) hantera klagomål på ett särskilt sätt. Det är huvudmannens ansvar att på lämpligt sätt informera barn, elever och vårdnadshavare om rutinerna. Syftet med klagomålshanteringen är att ge huvudmannen och skolorna en möjlighet att rätta till bristerna innan det går så långt att det blir en anmälan till Skolinspektionen.

Har du synpunkter eller klagomål som rör förskola eller skola ska du först prata med klassföreståndare eller personal på skolan eller förskolan. Om du inte tycker att du får hjälp eller svar av dem kan du gå vidare. Nästa steg blir då att vända sig till ansvarig förskolechef eller rektor för prata om ditt klagomål. Om du fortfarande är missnöjd kan du lämna in ett skriftligt klagomål.

Använd vår e-tjänst om du vill lämna synpunkter, beröm, förslag eller enklare klagomål som inte är av personlig karaktär. Om ditt klagomål däremot är av personlig karaktär ska du använda dig av den ifyllnadsbara blanketten, eftersom det då krävs mer information för att klagomålet ska kunna hanteras på rätt sätt. Både länken till vår e-tjänst och den ifyllnadsbara blanketten finner du längst ner på sidan under rubriken ”Lämna synpunkter”. Blanketten sparar du ner på din dator, fyller i och skickar till ansvarig förskolechef eller rektor. Kontaktuppgifter till förskolechefer och rektorer hittar du på respektive förskola och skolas webbsida.

Om du har skickat in ett klagomål gällande förskoleverksamhet eller skola och inte är nöjd med genomförd åtgärd eller svaret från förskolechef eller rektor, kan klagomålet överlämnas till barn- och ungdomskontorets kansli.

Är du inte nöjd med svaret från barn- och ungdomskontorets kansli eller genomförda åtgärder kan du vända dig till Skolinspektionen med ditt klagomål.

Det skriftliga klagomålet blir allmän handling och diarieförs. Det innebär att vem som helst kan begära att få läsa handlingen. Ibland kan hela eller delar av ett klagomål sekretessbeläggas.

Du får en bekräftelse på att vi har tagit emot ditt skriftliga klagomål och på att ditt klagomål utreds, du får även ett svar när utredningen är färdig. Bekräftelse och svar kan inte lämnas på anonymt klagomål.

Lämna synpunkter

Nedanför kan du lämna dina synpunkter och klagomål genom vår e-tjänst eller via en ifyllningsbar blankett.

 

Kontakt